Huurre huoltaa merkkiriippumattomasti viidellätoista paikkakunnalla 24/7

Huurre tarjoaa kylmäalan huoltopalveluja asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja koko maan kattavasti lähellä asiakasta. Huoltomme varmistaa omalta osaltaan asiakkaidemme kriittisen kylmäketjun taloudellisuuden ja turvallisuuden.

Korkean teknisen vaatimustason ja muuttuvien määräysten mukaisten kylmäjärjestelmien huolto- ja korjaustoiminnasta huolehtii kokenut ja ammattitaitoinen henkilökuntamme viidellätoista paikkakunnalla. Henkilökuntaamme koulutetaan säännöllisesti sekä teknisten järjestelmien että asiakaspalvelun osalta.

Käytössämme on modernit, etävalvontaa hyödyntävät tekniset työvälineet. Pystymme tuottamaan jatkuvasti ajantasaista tietoa asiakkaillemme.

Ennakoivan kunnossapidon palveluidemme tavoitteena on turvata jäähdytys- ja kylmälaitteiden ja kokonaisten järjestelmien toimintavarmuus sekä optimoida huolto- ja kunnossapitokustannukset. Huolehdimme aina myös asiakkaamme puolesta kaikkien kylmälaitteiden lakisääteisten tarkistusten ja huoltojen suorittamisesta viranomaismääräysten mukaisesti (EU:n F-kaasuasetus 517/2014 ja valtioneuvoston asetus Vna 452/2008).

 • Oikein mitoitettu vuosihuolto lakisääteisine tarkastuksineen
 • Laitteen elinkaarta jatkavat ja/tai varustelua parantavat uusimiset/modernisoinnit
 • Laitteiden mittaukset, tarvittavat säätötoimenpiteet, puhdistustyyppiset työt sekä asetusarvojen muutokset
 • Kirjallinen huoltoraportti ja korjaus ja investointiehdotukset
 • Räätälöitävät raportit, laiterekisterin ylläpito
 • Kunnossapidon seuranta- ja raportointijärjestelmä kuntoluokituksineen

Vikahuoltopalveluidemme tavoitteena on tunnistaa ja korjata äkillisistä ja ennalta arvaamattomista vikaantumisista aiheutuvat tilanteen mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti. Palvelemme joustavasti ja nopeasti maan laajimman toimipisteverkostomme kautta. Vikahuoltopalvelut ovat käytössäsi 24/7 lähtövalmiudella vuoden jokaisena päivänä.

 • Vika- ja häiriötilanteiden vastaanotto 24/7
 • Tekninen tuki ja etäkäyttö
 • Vikakorjaukset kaikkina vuorokauden aikoina lähimmästä huoltokonttoristamme

Varaosapalveluidemme tavoitteena on parantaa asiakkaidemme jäähdytys- ja kylmälaitteiden käyttöastetta ja turvata mahdollisimman korkea kerralla kuntoon korjausaste. Pystymme tarjoamaan merkkiriippumattomat varaosapalvelut 20 paikallisvaraston ja lähes 100 varustellun huoltoauton turvin.

 • Vika- ja häiriötilanteiden vastaanotto 24/7
 • Varaosahankinta
 • Varaosalogistiikka
 • Varastointi

Huurteen kokemus kylmäjärjestelmien suunnittelusta, valmistamisesta sekä huoltopalveluista on ylivertainen. Asiantuntijapalveluidemme tavoitteena on tuoda vuosikymmenien kokemus ja osaaminen helposti ja kustannustehokkaasti käyttöösi. Hyödyntämällä monipuolisia asiantuntijapalveluitamme voit jakaa vastuun kylmän tuotannosta ja keskittyä oman ydinliiketoimintasi kehittämiseen.

 • Kylmälaitteita ja – järjestelmiä käyttävän henkilökunnan käyttö- ja huoltokoulutukset
 • Kartoituspalvelut sisältäen kylmä- tai jäähdytyslaitteiston tyyppi- ja ikämäärityksen, laadun, kunnon ja korjaustarpeiden dokumentoinnin sekä pääkomponenttien kartoituksen
 • Energiakartoitukset ja – optimointipalvelut
 • Ennakkohuoltosuunnittelu- ja ohjelmakehitys
 • Kylmäsuunnittelu- ja mitoituspalvelut
 • Investointisuunnittelun tuki
 • Siirrettävien kylmälaitteiden ja kylmäkonttien vuokrauspalvelu
 • Lakisääteinen painelaitteiden käytönvalvontapalvelu

Teemme asiakkaan kanssa aina yhdessä tarvekartoituksen ja sovimme oikein mitoitetun palvelukokonaisuuden. Palvelusopimukset voivat perustua töiden suorittamiseen tuntipohjaisesti, kiinteillä hinnoilla tai FullService – periaatteella.

iStock_000002509351Medium